Vi skapar unika, personliga möbler och inredningsdetaljer av dina gamla
möbler, eller av möbler som vi har återskapat med en helt ny design.